2020

in

Vogelvlucht

Onze kernwaarden

  • Dichtbij
  • Kwaliteit
  • Persoonlijk

Onze visie

De zorg die wij leveren, draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Hiertoe leveren wij klachtgerichte, gezondheidsadvies en preventie en zijn wij een wegwijzer voor de patiënt binnen de verdere gezondheidszorg. Patiënten kunnen laagdrempelig bij ons terecht en kunnen rekenen op een professionele, respectvolle behandeling. Wij zijn continue bezig de kwaliteit van onze zorg op het hoogst haalbare niveau te houden. Wij werken nauw samen met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn en zijn een voortrekker bij het verder ontwikkelen van de eerstelijns zorg binnen ons werkgebied.

HET TEAM

8   HUISARTSEN

     (5 fte)

8  PRAKTIJKASSISTENTES

     (6 fte)

3   POH-S

     (2 fte)

3   POH-GGZ

1   OFFICE-MANAGER


DE HUISARTSEN

Doortje Graafmans

Mieke van Dillen

Mattijs Numans

Wietze Eizenga

Bart van Pinxteren

Monique Prinssen

Thijs Luchtman

Victor van Duuren

Lies Visser

Patientenpopulatie

11.814 PATIENTEN

779      NIEUWE PATIENTEN

996      UITGESCHREVEN PATIENTEN

De praktijk is open voor inwoners van Oog in Al (postcode 3533) en net daarbuiten.

Leeftijdsopbouw

20%

jonger

dan 15 jaar


Ten opzichte van

20% landelijk

5%

ouder

dan 75 jaar


Ten opzichte van

5% landelijk

Onderzoek


De praktijk is aangesloten bij Julius Huisartsen Netwerk (JHN) en participeerde in 2020 in drie wetenschappelijke studies.

Opleiding


1 huisarts in opleiding

3 co-assistenten

2 doktersassistentes stagiaires

1 POH in training

Kwaliteit

Sinds 2006 is de praktijk NHG-geaccrediteerd (NPA). Inmiddels heeft 13 keer een audit plaatsgevonden, voor het laatst in 2018.

Terugkijken (2020)

  • Per 1 januari stopte Wiebe Dommers zijn werkzaamheden ivm pensionering
  • Vanaf de zomer kwam Bas Mollen als vaste waarnemer werken
  • Een flink aantal medisch studentes ondersteunde het assistente-team de telefoon
  • In verband met Corona werd door een deel van het team vanuit huis gewerkt

Voortgang plan valpreventie

Er is een kartrekker (ergotherapeut) aangetrokken, er is een website gelanceerd (https://www.vallen-voorkomen.nl/) en er zijn diverse informatiebijeenkomsten belegd.

Voortgang plan jeugdnetwerk

Er werden vier goed bezochte themabijeenkomsten georganiseerd.

Vooruit kijken (2021)

  • Mieke van Dillen zal na veertig jaar met pensioen gaan, haar plaats in de maatschap zal worden ingenomen door Victor van Duuren
  • Er wordt gewerkt met OZO bij communicatie over en met ouderen
  • Verdere toename gebruik video- en met name fotoconsulten

Contacten

21.039    Consulten < 5 min*

20.422    Consulten 5 - 20 min

8.837      Consulten > 20 min

464         Visites < 20 min

923         Visites > 20 min

*e-mail en telefonische consulten worden meegeteld met consulten < 5 minuten

Verrichtingen

323    Kleine chirurgie

320    Intensieve thuiszorg

173    24-bloeddruk

156    Inbrengen spiraal

144    Polyfarmacie

116     Injecties in gewrichten/pezen

49      Teledermatologie

43      Tympanometrie

35      MMSE

Ketenzorg

Diabetes mellitus

Aantal patiënten 454

Waarvan type II 413

Hoofdbehandelaar huisarts 388

In zorg 363

Streefwaarde HbA1c bereikt 120

COPD

Aantal patiënten 162

Hoofdbehandelaar huisarts 97

In zorg 92

MRC <3 & CCQ <2 28

HVZ (manifest)

Aantal patiënten 346

Hoofdbehandelaar huisarts 212

In zorg 194

RR < 140 72

Samenwerking

Zorggroep

Alle huisartsen zijn aangesloten bij Huisartsen Utrecht Stad (HUS). Er wordt actief geparticipeerd in de werkgroepen Longen, HVZ, Ouderen en ICT.

Gezondheid Oog in Al

Er wordt actief samengewerkt met de andere disciplines in het gezondheidscentrum: apothekers, fysiotherapie, en logopedie. Een van de apothekers is werkzaam in de huisartspraktijk.

Sociale domein

Regelmatig vindt beleidsmatig afstemming plaats met medewerkers van Buurtteam West.